MISE SPOLEČNOSTI

Ve světě, který se pohybuje směrem ke stále větší globalizaci a vyšším nárokům na standardy služeb, hrají kontaktní centra hlavní úlohu v komunikačním toku mezi obchodními značkami a jejich zákazníky.

Okolo celého světa a na denní bázi poskytuje skupina Teleperformance svým partnerům unikátní a vedoucí odbornou znalost plně oddanou managementu kontaktních center.

Dodání této hodnoty vytvořené skrze zkušenosti našich zákazníků je jednou z řídících sil stojících za touto odbornou znalostí. Management a zaměstnanci Teleperformance jsou nepřetržitě hnáni dopředu vzájemným působením klienta a jeho zákazníků v kombinaci s odpovídajícím způsobem oslovení a metodikou, posílenou hlubokým a výjimečným porozuměním kultury místního trhu.

Misí Teleperformance je sloužit jako globální expert kontaktních center nabízející téměř čtyřicetiletou zkušenost a inovaci a přinášet naši vynikající kvalitu Vašim zákazníkům.

Naše odborná znalost bude sloužit vašim ambicím.


HODNOTY SPOLEČNOSTI

hodnoty-bright.png