CONSULTING & TRAINING

 

training of soft skills – trénink měkkých dovedností

 • základní komunikační dovednosti
 • rozšířené dovednosti – stresová zátěž
 • komunikace s obtížným klientem
 • vedení hovoru operátorem

set up of all training processes – nastavení všech tréninkových procesů

 • nastavení potřebných dovedností daného projektu
 • na základě mystery calls nebo náslechů hovorů příprava speciálního tréninkového plánu
 • dlouhodobé projekty – akademie operátora, akademie teamleadera

train the trainer – trénink trenéra

 • vedení tréniků
 • coaching
 • poskytování zpětné vazby

consulting efficiency of internal CC – konzultace efektivnosti call centra

 • poradenství a konzultace v oblasti efektivnosti a výkonnosti interního call centra / kontaktního centra

consulting set up of new internal CC – poradenství při zakládání interního call centra

 • poradenství a konzultace v oblasti založení nového interního call centra / kontaktního centra

consulting recruitment – konzultace náborů

 • poradenství a konzultace v oblasti HR a náboru nových zaměstnanců

personal agency services – služby personální agentury

 • služby a možnost spolupráce na úrovni personální agentury